Положення про подарункові сертифікати

Подзвоніть зараз і замовте

Затверджено
наказом ФОП Базилевич С.В.
від 21.02.2020 року № 2/21.02

Положення про подарункові сертифікати

Це Положення про подарункові сертифікати (надалі – Положення) регулює відносини, які виникають між Арт-студією «Ліхтарик», в особі фізичної особи-підприємця Базилевич Світлани Вікторівни (номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця 2 065 000 0000 031918 від 20.11.2012 року) (надалі – Арт-студія або Продавець) та покупцем подарункового сертифікату під час його придбання, активації або повернення.

1. Визначення понять та їх тлумачення

1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених нижче:

Покупець – будь-яка фізична особа, яка придбаває Подарунковий сертифікат Арт-студії на умовах, передбачених цим Положенням.

Власник подарункового сертифікату – будь-яка фізична особа, якій Покупцем було передано Подарунковий сертифікат.

Подарунковий сертифікат – документ, яка надає змогу Покупцю або Власнику подарункового сертифікату отримати послугу Арт-студії з проведення Майстер-класу та (або) Курсу на загальну вартість (номінал) такого сертифікату.

Придбання подарункового сертифікату є попередньою оплатою послуг Арт-студії, які будуть надані в майбутньому.

Подарунковий сертифікат не є платіжним документом або цінним папером.

Майстер-клас – послуга, яка надається Покупцю або Власнику подарункового сертифікату Арт-студією на умовах, визначених Договором про надання послуг, та спрямована на створення Клієнтом об’єкту мистецтва.

Курс – послуга, яка надається Покупцю або Власнику подарункового сертифікату Арт-студією на умовах, визначених Договором про надання послуг, та спрямована на отримання Клієнтом інформації з певної теми.

Сайт – сукупність інформації, текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також набір комп’ютерних програм, що містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://lihtaryk.com.ua.

1.2. Заголовки у цьому Положенні наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.

1.3. У цьому Положенні, якщо цього вимагає контекст, посилання в однині включають посилання в множині та навпаки.

1.4. Будь-яка фраза, що починається словами «в тому числі», «включаючи», «зокрема» або будь-яким подібним чином, тлумачиться ілюстративно та не обмежує значення слів, що передують цим термінам.

1.5. У випадку, якщо у цьому Положенні використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Положення, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Положення. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України.

2. Порядок придбання Подарункових сертифікатів

2.1. Покупець має право придбати Подарунковий сертифікат номіналом від 200 (двохсот) гривень.

2.2. Покупець має право на свій вибір обрати форму Подарункового сертифікату – паперову або електронну.

2.3. Покупець має право, при придбанні Подарункового сертифікату обрати йогономінал або конкретний Майстер-клас та (або) Курс.

2.4. Покупець може придбати Подарунковий сертифікат одним із способів:

2.4.1. заповнивши спеціальну форму на Сайті;

2.4.2. за номером телефону 0682707086 та (або) 0956613381;

2.4.3. направляючи повідомлення у додатку Viber або Telegram, або What’sApp (за номером 0682707086);

2.4.4. направляючи повідомлення у додатку Facebook Messenger (@lihtaryk);

2.4.5. направляючи повідомлення в Instagram (@lihtaryk_artstudio);

2.4.6. направляючи листа на адресу електронної пошти info@lihtaryk.com.ua;

2.4.7. безпосередньо в Арт-студії;

2.4.8. через партнерів Арт-студії (в тому числі їх сайти).

2.5. Паперовий Подарунковий сертифікат Покупець може отримати в приміщенні Арт-студії.

2.6. Електронний Подарунковий сертифікат надсилається Покупцю або третій особі, визначеній Покупцем, на адресу електронної пошти, вказану Покупцем.

3. Порядок розрахунків

3.1. Розрахунки між Покупцем та Продавцем проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця за такими реквізитами: UA143007110000026003052720619 ЄДРПОУ 312381766 МФО 30071.

3.2. Розрахунок між Покупцем та Продавцем може здійснюватися в готівковій формі безпосередньо у приміщенні Арт-студії у випадку, покупки Подарункового сертифікату безпосередньо у приміщенні Арт-студії.

3.3. Повна вартість (номінал) Подарункового сертифікату повинна бути оплачена Покупцем до моменту передачі Подарункового сертифікату Покупцю або третій особі, вказаній Покупцем.

3.4. Покупець зобов’язаний надати Продавцю підтвердження здійснення оплати (квитанцію про оплату), шляхом надіслання на Viber, або Telegram, або What’sApp за номером 0682707086, або на електронну пошту info@lihtaryk.com.ua. Без надання підтвердження оплати, Подарунковий сертифікат не передається.

4. Порядок використання та активації Подарункового сертифікату

4.1. Подарунковий сертифікат діє протягом 6 (шести) місяців з дати його покупки. Після закінчення строку, вказаного в цьому пункті, Подарунковий сертифікат є таким, строк дії якого закінчився та не приймається Арт-студією.

4.2. Кожний Подарунковий сертифікат містить унікальний код. У випадку відсутності та (або) пошкодження унікального коду (його частини) Подарунковий сертифікат є недійсним та не приймається Арт-студією.

4.3. Для активації Подарункового сертифікату Покупець або Власник подарункового сертифікату повинен зв’язатися із Арт-студією протягом строку його дії одним із таких способів:

4.3.1. заповнивши спеціальну форму на Сайті;

4.3.2. за номером телефону 0682707086 та (або) 0956613381;

4.3.3. направляючи повідомлення у додатку Viber або Telegram, або What’sApp (за номером 0682707086);

4.3.4. направляючи повідомлення у додатку Facebook Messenger (@lihtaryk);

4.3.5. направляючи повідомлення в Instagram (@lihtaryk_artstudio);

4.3.6. направляючи листа на адресу електронної пошти info@lihtaryk.com.ua;

4.3.7. безпосередньо в Арт-студії.

4.4. Розрахунок за Майстер-клас та (або) Курс проводиться відповідно до актуальних цін на дату звернення Власником подарункового сертифікату до Арт-студії.

4.5. У випадку, якщо вартість обраного Власником подарункового сертифікати Майстер-класу та (або) Курсу менше номіналу Подарункового сертифікату, різниця не повертається.

4.6. У випадку, якщо вартість обраного Власником подарункового сертифікати Майстер-класу та (або) Курсу більше номіналу Подарункового сертифікату, такий Власник подарункового сертифікату має право здійснити доплату за обраний Майстер-клас та (або) Курс. Доплата здійснюється в порядку, передбаченому Договором про надання послуг.

4.7. У випадку втрати Подарункового сертифікату, Арт-студія не відновлює його.

4.8. Арт-студія не несе відповідальності за збереження Подарункового сертифікату Покупцем та (або) Власником подарункового сертифікату.

4.9. Арт-студія має право відмовити у прийнятті Подарункового сертифікату з таких причин:

4.9.1. Подарунковий сертифікат не містить, містить пошкоджений унікальний код.

4.9.2. Подарунковий сертифікат є підробленим.

4.9.3. Подарунковий сертифікат втратив цілісність (надірваний, підпалений тощо), що не дає змогу встановити його оригінальність.

4.10. Подарунковий сертифікат може бути використаний лише один раз.

4.11. Подарунковий сертифікат не є іменним та може бути використаний будь-якою особою, яка його пред’являє.

4.12. Запис на Майстер-клас та (або) Курс та їх проведення регулюється Договором про надання послуг.

5. Порядок обміну та повернення Подарункових сертифікатів

5.1. Подарунковий сертифікат може бути повернутий його Покупцем протягом 14 (чотирнадцяти днів) з моменту його покупки.

5.2. Подарунковий сертифікат не підлягає обміну на гроші та може бути використаний лише для оплати за Майстер-клас та (або) Курси.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

6.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

6.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання. 

6.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які  непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

8. Інші положення

8.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Положення буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Положення, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

8.2. Покупець, здійснюючи покупку Подарункового сертифікату, тим самим погоджується з умовами цього Положення. Власник подарункового сертифікату, приймаючи його від Покупця, тим самим зобов’язується дотримуватися цього Положення.

8.3. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Клієнта.

8.4. Зміни до цього Положення набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

8.5. Покупець надає згоду на знімання його (його дитини) камерами відеоспостереження, встановленими у приміщенні Арт-студія.

Найближчі майстер - класи
Подивитися весь календар >>
Напишіть нам

    Як нас знайти

    Ми на карті